Rekrutacja na studia 2016/2017
Przyjmowanie wniosków stypendialnych

Aktualności

Wydział Prawa WSEPiNM w czołówce uczelni w Polsce

Podczas Konferencji Ministra Sprawiedliwości z Dziekanami Wydziałów Prawa Szkół Wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych, która odbyła się w lutym br. w Popowie, omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze oraz aplikacje ogólną uprawniającą do studiowania w Krajowej Szkole Sądowniczej i Prokuratury. 

studenki prawa

 

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Założyciele, Władze i Senat Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2016/2017. Uroczystość odbędzie się 8 października 2016 roku o godz. 12.00 w audytorium II przy ul. Jagiellońskiej 109 A. Wykład inauguracyjny pt. „Podstawowe problemy i kierunki nowej kodyfikacji prawa cywilnego” wygłosi prof. zw. dr hab. Aleksander Lichorowicz.

inauguracja2016 17

Przyjmowanie wniosków stypendialnych

W związku ze zbliżającym się terminem przyjmowania wniosków stypendialnych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Studentów w okresie od 1 do 15 października 2016 r. zostają wydłużone godziny pracy Dziekanatu i Kwestury:

  • poniedziałek 10.00-16.00
  • wtorek 10.00-16.00
  • środa 10.00-18.00
  • czwartek 10.00-16.00
  • piątek 10.00-18.00
  • sobota 10.00-16.00.

Termin przyjmowania dokumentów: 15 października 2016 r.

Studencie!
Nie chcesz stać w kolejce? Nie czekaj ze złożeniem dokumentów do ostatniej chwili!
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami przyznawania pomocy materialnej na stronie o stypendiach.

Stypendia 2016/2017

Kwestura Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych informuje, że wnioski o przyznanie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie (dotyczy studentów studiów stacjonarnych),
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi

na rok akademicki 2016/2017 będą  przyjmowane do dnia 15 października 2016 r.

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, jako jedyna uczelnia w regionie, uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo (decyzja).  Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Informacje rekrutacyjne tutaj.

uwaga

Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, jako jedyna uczelnia w regionie, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (decyzja). Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Informacje rekrutacyjne tutaj.uwaga

Nowy kierunek studiów podyplomowych

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017. W ofercie nowy kierunek studiów: Studia podyplomowe z prawa ukraińskiego. W programie studiów m.in. ukraińskie prawo celne i walutowe, prawo podatkowe, prawo municypalne. W ramach studiów intensywny kurs języka ukraińskiego. Studia trwają 2 semestry. Koszt 2500 zł. Zapraszamy na stronę internetową studiów podyplomowych.

studia podyplomowe

Studia podyplomowe

uwagaIstnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Szczegóły tutaj. Oferta studiów podyplomowych WSEPiNM na stronie pod.wseip.edu.pl.

Zarządzanie i coaching - praktyczny i nowatorski kierunek studiów

aro greenWyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach systematycznie realizuje swoje strategiczne założenia związane z wysokim poziomem kształceniem studentów, będąc otwarta na potrzeby gospodarcze i społeczne regionu oraz kraju. Ma to swoje odzwierciedlenie w elastyczności i aktualności oferty kształcenia zbieżnej z potrzebami rynku pracy.

Studenci kierunku zarządzanie i coaching

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

Pod takim hasłem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej.

Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki, w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych.

Olimpiada Statystyczna

58. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i 19. Olimpiada Wiedzy o Prawie

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego jest współorganizatorem dwóch olimpiad przedmiotowych. W bieżącym roku szkolnym już po raz dziesiąty uczestniczymy w przeprowadzeniu Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a  po raz ósmy Olimpiady Wiedzy o Prawie. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego do udziału w obydwu olimpiadach.

olimpiada

IV Prawniczy Konkurs Krasomówczy

Spór o gruszę – kto miał rację w sienkiewiczowskim procesie Rzędzianów z Jaworskimi?

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych problematyką prawniczą, chcących doskonalić umiejętności retoryczne i lubiących oratorskie popisy do udziału w IV Prawniczym Konkursie Krasomówczym, organizowanym przez Wydział Prawa WSEPiNM.

konkurs krasomowczy

Uroczyste wręczenie dyplomów

24.09.2016 r. obyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów licencjackich oraz magisterskich. Absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  licencjackich kierunków administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo otrzymali z rąk Prorektora  dr. Krzysztofa Wątorka dyplomy ukończenia studiów. Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia (fot. Tomasz Górski).

Uroczyste wręczenie dyplomów

 

Zakończenie VII edycji studiów podyplomowych - Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro

9 września 2016 roku miało miejsce zakończenie VII edycji studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”. W uroczystości uczestniczył zastępca dyrektora Oddziału kieleckiego NBP pan Krzysztof Szczerba. Pani dr. Barbara Piasecka- Janowicz kierownik studiów podsumowała efekty siedmioletniej współpracy naszej Uczelni z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie rozpowszechniania wiedzy na temat funkcjonowania wspólnej waluty w Unii Europejskiej.

Erasmus.com

Nasza uczelnia podpisała umowę o współpracy z portalem Eurasmus. Każdy student może przy jego pomocy znaleźć miejsce praktyki i zakwaterowanie w jednym z krajów europejskich. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Przypominamy, że studenci WSEPiNM mogą ubiegać się o stypendium na czas praktyk zagranicznych - więcej informacji w pokoju 130, pod numerem telefonu 41 366 9362 lub pod adresem: erasmus@wseip.edu.pl. Adres portalu Eurasmus: https://eurasmus.com

Nowość wydawnicza WSEPiNM

Wydawnictwo WSEPiNM prezentuje nowość wydawniczą: Magdalena Górska (red.) "Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka". Dystrybucję publikacji prowadzi Biblioteka Uczelni tel. 41 366 93 95.

Przygody Vatmana. Podatki w życiu człowieka

Oferta

Erasmus

Erasmus+

W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie.

Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych udostępnia cyfrowe wersje publikacji naukowych i materiałów edukacyjnych, przygotowanych w ramach uczelni. Zapraszamy do lektury.

Stypendia

W Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych funkcjonuje rozwinięty system stypendialny. Jego założeniem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz promowanie i nagradzanie osiągnięć naukowych i aktywności studentów.  Informacje w dziale

Echo student

Student - Kielecki Tygodnik Akademicki

Nasza Uczelnia na łamach Studenta - Kieleckiego Tygodnika Akademickiego wydawanego przez "Echo Dnia"

 

Serwisy

Studia podyplomowe

pod.wsepinm.edu.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

cku.wsepinm.edu.pl

Biuro Karier

kariera.wsepinm.edu.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

wsepinm.edu.pl/dniw

Zeszyt Naukowy

zeszytnaukowy.wsepinm.edu.pl

Dni Kosmetologii

dnikosmetologii.wsepinm.edu.pl

E-learning

e.wseip.edu.pl

I-student

istudent.wseip.edu.pl

Microsofr DreamSpark

e5.onthehub.com

Partnerzy

 

Maltalingua School of English
eduroam logo
nzb pl
lex edu pl

Kontakt

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

email: wsepinm@wsepinm.edu.pl

NIP 959-11-75-195 REGON 290859878

Rekrutacja/Informacje: 41 345-52-56; 41 366-93-93; 41 366-93-94

Informacja: 41 345-13-13; 41 366-93-90

Informacja dla studentów: 41 366-93-93